Myt om invandringen?

Sitter och läser just nu på den här hemsidan sen en timme tillbaka. Otroligt intressant men även skrämmande när man jämför siffrorna! När ska regeringen sluta blunda för verkligheten!? Detta gäller ALLA partier! 


 

På regeringens kampanj-hemsida skriver man att det är direkt felaktigt att påstå att det pågår en massinvandring till Sverige. Regeringen kallar det “Myt 1: Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land.” Som argument mot detta lyfter man att endast (!) 15 procent av befolkningen är född i ett annat land. Vidare menar man att den största invandrargruppen är hemvändande svenskar.

För att avgöra om dagens invandringsnivå kan definieras som massinvandring, dvs. en pågående invandring av ett stort antal personer, bör man ställa antalet ankommande invandrare i relation till storleken på landets befolkning samt vilken förändring av demografin som sker genom invandringen. Invandringen kan också ställas i förhållande till hur den historiskt har sett ut samt hur omfattande den är i likartade länder.

Till en början kan vi konstatera att mellan åren 2002 till 2011 har det invandrat 849 093 personer till Sverige. Invandringen i den omfattningen har bidragit till att andelen med utländsk bakgrund i befolkningen har ökat från 16% till knappt 20% sedan år 2005. Det är en ökning med över en halv procentenhet per år. Om ökningen skulle fortsätta i samma takt innebär det att personer med utländsk bakgrund kommer att utgöra nästan 40% av befolkningen om fyra årtionden. En sådan stor och snabb befolkningsförändring har aldrig tidigare skett i Sverige.

Som jämförelse kan man granska hur det såg ut under mitten av förra århundradet då det tog 17 år att komma upp i samma invandringsantal som vi nu kommit upp i de senaste sex åren. Invandringen nu är alltså nästan tre gånger så som stor som på 50- och 60-talet och åtta gånger så stor som under århundradets hela första hälft, då det tog 51 år att nå samma invandringsantal som vi nu kommit upp i på dessa sex år. 

Vidare menar regeringen att det inte är en massinvandring då en stor andel invandrare är återvändande svenskar. Det stämmer att den största enskilda gruppen av medborgarskap var svenska. Till exempel år 2009 hade 18% av de 102 000 invandrarna svenskt medborgarskap. Dock ska man komma ihåg att av dessa med svenskt medborgarskap var det 30% som var utrikes födda.* Och även om man räknar bort med dem med svenskt medborgarskap har vi fortfarande en invandring på omkring 80 000 personer per år, en invandring i storleksordning med hela Lunds befolkning – varje år.

Sett till övriga nordiska länder kan man konstatera att Sverige tar emot ett mycket stort antal invandrare jämfört med övriga länder i västvärlden. Mellan år 2008 till 2011 tog vi till exempel emot tre gånger så många asyl- och anhöriginvandrare som Norge och sex gånger så många som Danmark. Sverige ligger alltså på en avsevärt högre nivå jämfört med liknande länder.**

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den invandring vi har idag är enorm i ett historiskt perspektiv och därigenom påverkar befolkningssammansättning snabbare än vad som någonsin tidigare har skett. Utrikes födda i Sverige har de senaste åren ökat i hög takt och förändrar kraftigt det Sverige så som vi känner det. Vidare kan det även konstateras att invandringen till Sverige är mångdubbelt så stor som till våra grannländer. Därför kan man inte annat än påstå att dagens invandring till Sverige kan kallas något annat än en massinvandring.

Statsvetaren Andreas Heinö Johansson kommenterade regeringens påstående på följande vis:”Andra svar görs till en fråga om semantik: Regeringen konstaterar exempelvis att 14,7 procent av Sveriges invånare är utlandsfödda – men att det är en myt att det pågår en ”massinvandring”. Om en lika stor andel av svenskarna vore arbetslösa skulle vi tala om massarbetslöshet, men ”massinvandring” avfärdas som ett främlingsfientligt fantasifoster.”

*RUT Dnr: 2010:1692
** RUT Dnr: 2012:1637

 
 

Rätt antal moskéer?

Måste bara dela med mig av en inlägg som upptog mitt intresse på FB... 
De blåa plupparna skall enligt författaren redovisa antalet kyrkor vi har i sverige, samt de röda redovisa antalet moskeer. Kyrkorna kan jag absolut tro speglar sammingen på vad vi faktiskt har i Sverige, plus minus.
 

Klicka på bilden
 
 
MEN, Robert du glömde markera några moskeér på kartan. (Speciellt eftersom att du inte hade med hela landet...) Skall hjälpa dig lite, här kommer några av de största: (Vissa har du redan markerat)
 • Bellevuemoskén i Göteborg
 • Fittja moské i Botkyrka
 • Falköping moské i Falköping
 • Gävle moské i Gävle
 • Göteborgs moské vid Ramberget
 • Imam-Ali moskén i Järfälla
 • Islamiskt kurdiskt kulturcentrum
 • Malmö moské i Malmö 
 • Märsta Moské
 • Skellefteå moské i Skellefteå
 • Skärholmens moské i Skärholmen
 • Skövde moské i Skövde
 • Stockholms moské på Södermalm
 • Strömsunds moské
 • Islamiska Kulturcentret i Sundsvall
 • Trollhättans moské i Trollhättan
 • Uppsala moské i Uppsala
 • Umeå moské i Umeå
 • Västerås moské i Västerås
 • Örebro moské i Örebro
 • Helsingborg Islamiska Föreningen
 • Flens moské Aisha moske
 • Kristianstad Islamiska församlingen
 • Lund Masjid Församlingen
 
Om man nu är emot partiet och som med en motståndsrörelse argmenterar emot... Så är det väl ändå ganska allvarligt att man inte är källkritisk ellr att ens redovisa reell fakta?
Hur skall man kunna tro på vad människor säger när mycket av det inte ens är sant?
Jaja, ni kan väl måla till de röda plupparna i efterhand.
 
 
Även om jag, precis som ni, kan tycka att de ca 20 ynka moskeer som saknas på bilden är en extremt liten procent, så är det ändå ett grovt faktafel man använder sig av som grund för allt för många debatter! Jag har inga som helst problem med att moskéerna finns där! Inte alls! Det är bara att man förvrider saningen. Underlätta istället för varandra för att komma fram till en så bra demokratiskt lösning som möjligt, för alla!
Att vara källkritisk till allt alla parter skriver är en god idé.

Puss sötnosar! Kärlek till er alla!

Sverigedemokraterna, ja eller nej?

Det har varit så mycket artiklar och diskussioner om SD nu det sista, så jag känner att även jag måste få dela mina åsikter i det hela.
 
De senaste decennierna har Sverige tagit emot många människor på kort tid. I många fall mångdubbelt fler än våra grannländer och invandringen till Sverige fortsätter att eskalera och ligger på rekordhöga nivåer. Denna politik har således gjort att det ständigt skapats växande utanförskapsområden runt om i landet. Områden som när de byggdes betraktades som fina medelklasskvarter har förvandlats till segregerade områden där arbetslösheten och brottsligheten är hög. 
 
Invandringspolitiken anser jag har skötts på ett ohållbart sätt och det har massimporterats människor från länder som lever efter helt annorlunda juridiska normer. Det kostar även Sverige höga summor. Frågan är om pengarna ska prioriteras till en massinvandringspolitik istället för att första hand spenderas på de människor som gjort Sverige till vad det är idag, exempelvis pensionärerna? Hur många gånger får man inte läsa om pensionärer som rent ut sagt blir behandlade som djur för att inte "resurser finns?" Eller kanske den extremt höga arbetslöseheten bland ungdomar? Absolut ska Sverige öppna armarna till invandrare precis som alla länder. Men varför ligga på mångdubbelt än våra grannländer när vi knappt har det hållbart själva? Vad skulle hända med det svenska samhället om vi tar in ungefär lika antal människor som våra grannländer och lägger mer resurser på vård och omsorg? Sverigedemokraterna har, som jag ser det via deras hemsida, en sund syn på sakfrågan kring massinvandringens enorma kostnader.
 
 
 

 
Sverigedemokraterna vänder sig emot det multikulturella samhällsbygget just med orsak till att det förutsätter splittring och utanförskap! Utgångspunkten måste vara att de som invandrar till Sverige ska anpassa sig till svensk kultur, lagar och värderingar. Därav begränsa antalet så folk HINNER anpassa sig och därmed undvika att samhället splittras i olika grupper. (Källa, sverigedemokraterna.se) 
 
I samband med ökad invandring har även våldtäkterna skenat. Statistiken nedan visar en tydlig bild på fördelningen. (Källan har jag tagit från från Brottsförebyggande rådet!)
 
Denna statistik är ren fakta, och inga påhittade siffror. Hur ska man åtgärda detta problem? I vilken ände ska man börja?

Man får ofta även läsa varför man INTE ska rösta på ett parti än att redovisa ett visst partis fördelar och varför man står för det och tycker andra ska rösta på det. Sedan anser jag personligen att använda argument som pekar på Sverigedemokraternas bakgrund och rötter är irrelevanta. Varför använder man sig då inte av samma metod för de som röstar på Vänsterpartiet och kommunismen? Vet ni deras bakgrund och vad dom står för? Att Ohly grät när man rev Berlinmuren för människors lika värde och att Socialdemokraterna hjälpte Hitler i Andra världskriget? Är inte det främlingsfientligt?

Jag tar kraftigt avstånd från Sverigedemokraternas rötter, men samtidigt, varför haka upp sig på deras bakgrund? Jag har ingen förståelse för detta och vill väldigt gärna höra från er varför. Varför är det skillnad på SDs rötter och inte Vänstern? Kom med era tankar!
 
En sak jag dock tycker är viktigt att jag poängterar för er:
NEJ, jag håller inte med om vissa uttalanden av Sverigedemokraterna!
Jag är både FÖR och EMOT partiet!
Jag är kluven om dom förtjänar så mycket makt de verkar få.

MEN, ska man redovisa alla olämpliga utlåtanden vissa politiker gör skulle inget parti i Sverige vara oskyldigt. Moderaterna har politiker som uttalat sig olämpligt, Sossarna har, Miljöpartiet har! Alla partier har någon gång haft politiker som har utryckt sig i media på ett sätt som är helt emot partiets ideologi, alltså inte bara SD. Hur många artiklar ni än skickar, eller hur många youtubeklipp ni delar, så måste ni komma ihåg att det faktiskt är en liten procent av partiet och även hur mycket Media väljer att framhäva. Sverigedemokraterna är ändå Sveriges TREDJE STÖRSTA PARTI! Det kan omjöligen ha skett om inte så många människor i det här landet ser något i deras ideologi som inte ni ser. Jag rekommenderar er att gå in på sverigedemokraternas hemsida för att kanske få svar på just dina frågor.
 
Sedan ska man alltid ha i baktanke att människor många gånger kan uppfatta saker som egentligen inte speglar med verkligheten. Jag har fått en viss uppfattning om SD samtidigt som du kanske har fått en annan, även om vi båda i grund och botten kanske tycker precis samma sak. Därav anser jag att man i politiskt syfte aldrig ska döma en person för dess åsikter och kunna acceptera något även om det strider mot dina egna beslut. Detta gäller självklart även mig! 
 
Men i slutändan finns dock faktiskt alla våra partier till av en enda gemensam anledning: Att få Sverige till ett ännu bättre och hållbarart land med minimal brottslighet, fungerande välfärd och invånare som trivs med att bo här, svenskfödd som invandrare!
 

(Framför gärna vad du tycker i det här inlägget och varför du tycker som du gör. Kravet är enbart att hålla god ton och framföra sina åsikter på ett bra sätt, för som emot.)


RSS 2.0