Myt om invandringen?

Sitter och läser just nu på den här hemsidan sen en timme tillbaka. Otroligt intressant men även skrämmande när man jämför siffrorna! När ska regeringen sluta blunda för verkligheten!? Detta gäller ALLA partier! 


 

På regeringens kampanj-hemsida skriver man att det är direkt felaktigt att påstå att det pågår en massinvandring till Sverige. Regeringen kallar det “Myt 1: Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land.” Som argument mot detta lyfter man att endast (!) 15 procent av befolkningen är född i ett annat land. Vidare menar man att den största invandrargruppen är hemvändande svenskar.

För att avgöra om dagens invandringsnivå kan definieras som massinvandring, dvs. en pågående invandring av ett stort antal personer, bör man ställa antalet ankommande invandrare i relation till storleken på landets befolkning samt vilken förändring av demografin som sker genom invandringen. Invandringen kan också ställas i förhållande till hur den historiskt har sett ut samt hur omfattande den är i likartade länder.

Till en början kan vi konstatera att mellan åren 2002 till 2011 har det invandrat 849 093 personer till Sverige. Invandringen i den omfattningen har bidragit till att andelen med utländsk bakgrund i befolkningen har ökat från 16% till knappt 20% sedan år 2005. Det är en ökning med över en halv procentenhet per år. Om ökningen skulle fortsätta i samma takt innebär det att personer med utländsk bakgrund kommer att utgöra nästan 40% av befolkningen om fyra årtionden. En sådan stor och snabb befolkningsförändring har aldrig tidigare skett i Sverige.

Som jämförelse kan man granska hur det såg ut under mitten av förra århundradet då det tog 17 år att komma upp i samma invandringsantal som vi nu kommit upp i de senaste sex åren. Invandringen nu är alltså nästan tre gånger så som stor som på 50- och 60-talet och åtta gånger så stor som under århundradets hela första hälft, då det tog 51 år att nå samma invandringsantal som vi nu kommit upp i på dessa sex år. 

Vidare menar regeringen att det inte är en massinvandring då en stor andel invandrare är återvändande svenskar. Det stämmer att den största enskilda gruppen av medborgarskap var svenska. Till exempel år 2009 hade 18% av de 102 000 invandrarna svenskt medborgarskap. Dock ska man komma ihåg att av dessa med svenskt medborgarskap var det 30% som var utrikes födda.* Och även om man räknar bort med dem med svenskt medborgarskap har vi fortfarande en invandring på omkring 80 000 personer per år, en invandring i storleksordning med hela Lunds befolkning – varje år.

Sett till övriga nordiska länder kan man konstatera att Sverige tar emot ett mycket stort antal invandrare jämfört med övriga länder i västvärlden. Mellan år 2008 till 2011 tog vi till exempel emot tre gånger så många asyl- och anhöriginvandrare som Norge och sex gånger så många som Danmark. Sverige ligger alltså på en avsevärt högre nivå jämfört med liknande länder.**

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den invandring vi har idag är enorm i ett historiskt perspektiv och därigenom påverkar befolkningssammansättning snabbare än vad som någonsin tidigare har skett. Utrikes födda i Sverige har de senaste åren ökat i hög takt och förändrar kraftigt det Sverige så som vi känner det. Vidare kan det även konstateras att invandringen till Sverige är mångdubbelt så stor som till våra grannländer. Därför kan man inte annat än påstå att dagens invandring till Sverige kan kallas något annat än en massinvandring.

Statsvetaren Andreas Heinö Johansson kommenterade regeringens påstående på följande vis:”Andra svar görs till en fråga om semantik: Regeringen konstaterar exempelvis att 14,7 procent av Sveriges invånare är utlandsfödda – men att det är en myt att det pågår en ”massinvandring”. Om en lika stor andel av svenskarna vore arbetslösa skulle vi tala om massarbetslöshet, men ”massinvandring” avfärdas som ett främlingsfientligt fantasifoster.”

*RUT Dnr: 2010:1692
** RUT Dnr: 2012:1637

 
 

Kommentarer

Kommentera här.

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (Publiceras ej offentligt)

URL/Din bloggadress:

Skriv vad du har på hjärtat:

Trackback
RSS 2.0